musikkarenaer sorlandet

Vennesla kommune har fått tildelt i overkant av 800 000 kr for å utbedre og utstyre to øvingsrom, samt tilskudd til akustiske tiltak og lys- og sceneutstyr til den nye intimscenen til kommunens aktivitetshus for ungdom, Moonlight.

– Til våren flytter vi inn i nye lokaler som vil være starten på en ny epoke for aktivitetshuset vårt. Med det nye utstyret og øvingslokale vil vi kunne tilby våre ungdommer et positivt og trygt læringsmiljø, et sted hvor de unge får utvikle seg selv innen sin gren og ikke minst være grobunn for en ny vekst av band og artister i kommunen, forteller Raymond Bærø, Rådgiver på Moonlight.

Etterlyser helhetlig arenapolitikk

I årets andre tildelingsrunde fra Musikkutstyrsordningen er det blant annet gitt tilskudd til bygging og utbedring av 47 øvingsrom og ytterligere 54 rom utstyres med øvingsutstyr. Dette vil gi et kjærkomment løft i øvingsforholdene til minst 1.200 musikere.

– Det er når forholdene legges til rette lokalt at talentutviklingen skjer, sier Rhiannon Hovden Edwards, daglig leder i Musikkutstyrsordningen og legger til: - Talentutvikling handler om mye mer enn en medfødt evne. Talent er glød, gnist, glimt, formidlingsevne, og aller viktigst, viljen til å øve hardt og målrettet.

En av Musikkutstyrsordningens viktigste oppgaver er å bidra til gode forhold for øving. Det skal finnes steder å være, lære og formidle, som er en forutsetning for å kunne drive med musikk. Edwards etterlyser derfor en mer helhetlig arenapolitikk for musikklivet:  -Å se og tolke behovet for øvings- og fremføringslokaler til musikk i hele landet må både lokale og nasjonale styringsmakter ta et større ansvar for.

Viktig tilskudd

Blant prosjektene finner vi også Arendal kommune som fikk tilskudd til en musikkbinge og utstyr til bingen, samt tilskudd til øvingsutstyr til et øvingsrom på Kilden Aktivitetssenter.

–  Dette tilskuddet er veldig viktig for musikklivet her i Arendal. Vi har et underskudd på øvingslokaler rundt om i kommunen, og denne første øvingscontaineren skal stå på Asdal Skole, sier Bård Torstensen fra Kulturnettverket i kommunen.

Musikkverkstedet Byremo i Audnedal (bildet) har mottatt kr 875 000,- til å bygge fire nye øvingsrom.

På Sørlandet har det blitt delt ut totalt kr 2 041 050, hvor Vest- Agder har fått tilskudd for kr 1 688 300,-, mens Aust- Agder har mottatt tilskudd for 352 750 kr.

Om Musikkutstyrsordningen

Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. MUOs formål er å sikre gode tekniske vilkår for øving og fremføring av rytmisk musikk over hele landet. MUOs tildelinger deles inn i tre hovedkategorier; teknisk utstyr, akustikk og lokaler.

Siden opprettelsen av MUO i 2009 har flere hundre øvingsanlegg, øvingsfellesskap, storband og spellemannslag mottatt tilskudd til øvingsutstyr. Scener over hele landet har mottatt tilskudd til fremføringsutstyr. MUO har gitt tilskudd til ca. 170 musikkbinger fordelt på alle landets fylker, samt tilskudd til bygging og utbedring av flere hundre øvingslokaler.

Nøkkeltall tildeling 2 for 2015

I andre tildelingsrunde 2015 kom det inn 183 søknader med en total søknadssum over 40 millioner.

Totalt 103 søknader fikk tilskudd med en tilskuddsramme på 15,9 millioner.

 Facebook kommentarer


Kommenter:
Ansvarlig redaktør: Jan Olav Bolmann.
Webløsning driftes og eies av Web Norge.
Innhold og bilder ©2012-17 Jan Olav Bollmann, Foto4.no, Bildebase.no og Web Norge.